Dit is een afbeelding van een schilderij van Jeanne van der Heijden
Therapie

Ontwikkel je bewustzijn in het hier en nu.

Erg jonge kinderen leven automatisch in het hier en nu. Voor hen vormen denken, voelen en handelen één harmonieus geheel. Tijdens het opgroeien vallen denken, voelen en handelen uiteen en kunnen innerlijke conflicten ontstaan: als een kind honger heeft maar niet om eten roept, omdat het weet dat hij of zij daarvoor wordt gestraft. De impuls wordt onderdrukt.

Zo ontwikkel je in de loop van de jaren gedragspatronen die meer zijn gericht op het vermijden van pijn dan op datgenen wat goed is voor jouw ontwikkeling. Gedragspatronen ontstaan omdat ze tijdelijk zinvol zijn, maar wij zijn geneigd daaraan vast te houden ook als de situatie in het hier en nu daar niet om vraagt. 

Als je je bewust bent van je denken, je handelen en je lichamelijke gewaarwordingen, is het mogelijk te kiezen voor wat goed is voor jou en de mensen om je heen. In therapie ontwikkel je deze bewustwording, Je leert bewust datgene te doen wat het jonge kind automatisch doet: adequaat reageren vanuit een eenheid van voelen, denken en handelen.

In eerste instantie geschoold als Gestallttherapeute begeleid ik mensen naar dat bewustzijn in individuele therapie. Tegenwoordig wordt dat vaak mindfullness-training genoemd. Maar ook als de gedragspatronen in je relatie ervoor zorgen dat er een onbalans is, help ik jullie graag in jullie bewustwording in relatietherapie.