Begeleiding intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een begeleidingsvorm waarbij medewerkers van en aan elkaar leren onder begeleiding van mij als intervisor. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering.

Een intervisietraining kan erop gericht zijn om van de intervisiegroep een zelfsturende, autonome groep te maken. Daarvoor bied ik de intervisiegroep verschillende werkwijzen aan waarin de deelnemers leren zelfstandig vragen of problemen in hun werk of casuïstiek met elkaar te bespreken.

Normaal gesproken zijn er 6 bijeenkomsten van 2 uur nodig om een goed functionerend, zelfsturende groep te worden. De bijeenkomsten vinden eens per 6 weken plaats.

groepsportretjes Jeanne van der Heijden Nijmegen
schilderij Jeanne van der Heijden NIjmegen therapeute therapie
portretje 5 Jeanne van der Heijden Nijmegen