Curriculum Vitae

Opleidingen

Over mijn achtergrond

"De oorsprong van mijn opleiding als therapeut ligt in Gestallt, dat uitgaat van het ontwikkelen van je bewustzijn in het hier en nu. En dat is eigenlijk datgene wat we tegenwoordig"mindfullness" noemen.

Vanuit mijn eigen belangstelling en behoefte aan verdieping heb ik mijn opleiding uitgebreid met allerlei opleidingen en cursussen. Ook kwam ik zelf dingen in mijn leven tegen, zoals bijvoorbeeld angsten, waardoor ik zelf therapieën als cliënt heb ondergaan, om mezelf er vervolgens in op te leiden. Die opleidingen en ervaringen maken dat ik nu kan putten uit een breed palet aan ondersteuningsvormen."

4-jarige Boeddhistische Therapie-opleiding Unity in Duality, Tarab instituut Nederland, 2015/heden
Masterclass: Radical aliveness, Ann Bradney, 2016
Masterclass Silence en Surrender, Evelyn Stierle, 2016
Opleiding Embodied Couples Mentoring, Embodied Couples Institute,  2014/2015
Boedhistische Trainingen, Jewell Heart, Francis Nijssen en Ton Backus,  Nijmegen 2014/2015
Trainingen Mindfulness en compassie en stiltedagen, HAN, N. Schoonbrood, T. Backus 2013/2014

EFT, basiscursus, EFTopleidingen, 2013
EVC assesor en begeleider; NDO , Nijmegen, 2009

Training Familieopstellingen en trauma's; Interakt Tiel, 2007
Leren interviseren, Louis van Kessel, 2004,
Leergang supervisiekunde, VDO Nijmegen, 2002/2003
Opleiding video-interactiebegeleider, AIT Amsterdam, 2003
6 jarige Gestaltopleiding BOLT, Magda Maris, en werkzaam als docent in de opleiding 1989-2004.
Coachingsopleiding, fase 1, 2 en 3: NDO Nijmegen, 2000
Voor lidmaatschap van de LVSC heb ik elke jaar 3 scholingsdagen ivm met supervisie en intervisie vanaf 1993 tot heden
Lichaamswerkopleiding BOLT, Aie Maris, 1990

Training lichaamstaal, Rutten-Saris, 1988
Katholieke Universiteit Nijmegen: Sociaal Pedagogische Wetenschappen, Andragologie 1984

Geregistreerd lid van de NBGT en van de LVSB

              Werkervaring

Vanaf 1990 tot heden heb ik een eigen praktijk, enerzijds voor individuele therapie en relatietherapie, anderzijds voor supervisie, coaching en intervisie. Ik begeleid voornamelijk mensen uit non-profit organisaties zoals het onderwijs en hulpverleningsinstanties, hoewel ik tegenwoordig ook steeds meer mensen uit het bedrijfsleven zie.

In het Master-en Bacheloronderwijs ben ik vanaf 1983 tot heden werkzaam als trainer, docente, intervisor, coach en supervisor. Ik ontwikkel en verzorg de volgende programma's:
- Psychopathologie/psychiatrie
- Hulpverleningsmethodes, vaardigheden
- Programma's psychologische processen/ stromingen

- Communicatielessen en trainingen o.a. gespreksvoering , sekse-specifieke interculturele communicatie
- Systeemtheorie/systematisch werken
- Groepsdynamische trainingen
- Trainingen conflicthantering/onderhandelen
- Werken met angst, rouw en verlies
Na jarenlang docent en supervisor geweest te zijn voor leerlingen, begeleid ik nu ook binnen de HAN als intervisor, coach en supervisor docenten en begeleid ik teams.

In de Gestalltopleiding waar ik werkzaam was vanaf 1989 tot 2003 vervulde ik de volgende taken als trainer, docente en therapeut:
- Opleiding van Gestallttherapeuten

- Gestalttherapie geven
- Communicatietrainingen voor paren leiden
- Opleidingsjaar verzorgen: beeldend werken met cliënten
- Workshops geven: lichaamswerk, meditatie kennismaking met Gestallttherapie, beeldend werken,bnsprookjes, stembevrijding
- Kennis Gestallttheorie en psychopathalogie overdragen